2017 YILI SODES UYGULAMALARI BAŞLADI

 

2017 YILI SODES UYGULAMALARI BAŞLADI
 
 
Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasını amaçlayan Sosyal Destek Programının (SODES) 2017 yılı uygulamaları başlamıştır. GAP ve DAP illeri, Adana, Aksaray, Bayburt, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Niğde, Osmaniye, Sivas ve Yozgat illerinde uygulanacak olan SODES programının başvuru süreci aşağıdaki gibidir:
·        Proje teklifleri internet sitemizden erişime açılacak olan SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla, 23 Şubat–16 Mart 2017 tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından valiliklere; 17 Nisan 2017 tarihine kadar ise Valilik Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra valilikler tarafından Bakanlığa gönderilecektir.
·        2017 yılında gerçekleştirilecek olan SODES uygulamalarında http://www.sodes.gov.tr adresinde yer alan 2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları ile ekleri esas alınacaktır.
·        Valilik Değerlendirme Komisyonu, kendilerine sunulan projeleri; SODES tanımındaki amaçlara uygunluk, sürdürülebilirlik, projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, proje hedef kitlesinin genişliği ve ilin önceliklerini göz önünde bulundurarak değerlendirecek ve uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Bakanlığa göndereceklerdir.
·        Valiliklerden Bakanlığa bildirilen proje teklifleri, değerlendirildikten sonra desteklenecek projeler ve ödenek miktarları tespit edilecektir. Desteklenecek projeler Bakanlık tarafından hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Valiliğe bildirilecek ve Bakanlık internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır.
 SODES Başvuru Süreci
1- Başvuru Formu SODES-BİS aracılığıyla doldurulur, sisteme yüklenir ve çıktısı alınır.
  • SODES-BİS'ten başvuru formu PDF olarak indirilir ve bilgisayarınızda kaydedilir.
  • Başvuru formu tamamlanana kadar indirilen form üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir, bilgisayarınızda kayıtlı olarak tutulabilir, ancak çıktı alınamaz.
  • Formdaki gerekli tüm alanlar doldurularak başvuru formunun en altında yer alan kontrol et düğmesine tıklanır.
  • İlgili düğme tıklandığında gerekli tüm alanlar doldurulmuşsa başvuru formunu gönderebilirsiniz ifadesi ortaya çıkar. Gerekli tüm alanlar doldurulmamışsa formun tamamlanmamış olduğuna dair ikaz ortaya çıkar.
  • Tamamen doldurulmuş başvuru formu kaydedilir ve SODES-BİS'te yer alan Başvuru Formu Gönder ekranı kullanılarak sisteme yüklenir.
  • Sisteme yüklenen başvuru formu SODES-BİS'te yer alan Başvurularım ekranından görüntülenebilmektedir. İlgili formun üzerinde sağ tıklanarak form açılır ve çıktısı alınabilir.
2- Çıktısı alınan başvuru formu gerekli imzalar ve belgeler (STK'ların ilgili ilde en az bir yıldır faaliyet gösterdiğine ilişkin belge-İl Dernekler Müdürlüğünden) temin edilerek iki nüsha ve her sayfası paraflı olmak üzere üst yazıya ek tutularak valilik SODES birimine iletilir.
 
3- Batman Valiliği SODES Proje Birimi Adres: Batman Valiliği yerleşkesi A blok Eski Adliye Binası K:1 Oda: 42 Merkez/ BATMAN                                    Telefon: 0488 212 11 79
4- Valilik kendisine ait kullanıcı ekranını kullanarak çıktısı alınan ve kendisine iletilen başvuru formu ile SODES-BİS'te yer alan başvuru formunu ilgili kodlarına bakmak suretiyle karşılaştırır.
5- Böylece başvuru süreci tamamlanmış olur.
6- Çıktısı alınıp gerekli imzalar ve belgelerle valiliğe iletilmeyen herhangi bir başvuru formu resmi hüviyet kazanmamaktadır. Bunlar 15 Haziran 2017 tarihinden sonra sistemden silinecektir.
7- Bir kişi birden fazla başvuru formu hazırlayıp gönderebilir. Başvurularda sisteme giriş yapan kişi değil başvuru formunda imzası olan başvuru sahibi kuruluşun yasal temsilcisi  sorumludur.
 
ÖNEMLİ UYARI: SODES programı çerçevesinde teklif edilecek, program amaçlarına uygun ve özgün fikirler içeren projelerin hazırlanması aşamasında, proje hazırlayan danışmanlık firmalarından hizmet alınması yerine projeyi doğrudan yürütecek olan kişi ve/veya kurumlar tarafından projelerin hazırlanması ve geliştirilmesi tercih edilmelidir.
Ayrıca, bazı danışman firmaların proje hazırlayan kurum ya da STK’lara projeyi değerlendiren dış uzmanlara erişimleri olduklarını ve kendilerine proje hazırlatılması durumunda projelerinin kabul edilmesini sağlayacaklarını ifade ettikleri yönünde Bakanlığımıza ulaşan duyumlar bulunmaktadır. Proje hazırlayanların bu şekilde çalışan firmalara itibar etmemeleri önemle duyurulur.
SODES Değerlendirme Süreci
Valiliklerin proje tekliflerinin değerlendirmesinde dikkate aldıkları değerlendirme kriterleri şunlardır: 
1.     SODES amaçlarına uygunluk,
2.     Sürdürülebilirlik,
3.     Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık,
4.     Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi,
5.     Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, 
6.     Proje hedef kitlesinin genişliği,
7.     İlin öncelikleri.
·       Valilikler tarafından Kalkınma Bakanlığı’na gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olmaması gerekmektedir. Nüshalar arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 
·       Kalkınma Bakanlığı’nın teklif çağrısında belirtilen süre içerisinde valiliklerden Kalkınma Bakanlığı’na iletilen her bir proje; iki Bağımsız Dış Uzmanlar yukarıda belirtilen değerlendirme kriterleri çerçevesinde tarafından değerlendirilmektedir.
 
 
·       Teklif edilen projeler değerlendirilirken, her hangi bir projede iki uzmanın puanları arasında önemli bir fark bulunması durumunda proje üçüncü bir uzman tarafından gözden geçirilerek yeniden puanlanmaktadır.
 
·       Projelerin değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra tüm projeler aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutulmaktadır ve başarılı projeler SODES kapsamında desteklenmeye hak kazanmaktadır.
 
·       Desteklenecek projeler kalkınma Bakanlığı tarafından hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Valiliğe bildirilmekte ve kalkınma Bakanlığı internet sitesinden kamuoyuna duyurulmaktadır.
 
·       Desteklenecek projelerin kamuoyuna duyurulmasından sonra ilgili valilik ile proje yürütücüsü arasında SODES Finansman Sözleşmesi imzalanmaktadır.
 
·       Proje için öngörülen ödenek tutarı, ilgili valilik ile proje yürütücüsü arasında imzalanan SODES Finansman Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde proje hesabına aktarılmaktadır.
 
·       Kabul edilen projelerin uygulanmasına ödenek aktarma işlemini müteakip ivedilikle başlanmaktadır.

SODES PROJELER - SODES AÇILIR MENÜ