SİVİL TOPLUM DİYALOĞU HİBE DUYURUSU

 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler Hibe Programının hedefi; AB’nin siyasi konularla ilgili politikalarının Türkiye genelinde tanınması, AB üye ülkeleri ile Türkiye’de siyasi konularla ilgili sivil toplum aktörleri arasında bağlantıların güçlendirilmesi ve karşılıklı tecrübelerin paylaşımı yoluyla katılım öncesi süreç için hazırlık fırsatı verilmesidir. Hibe programının teklif çağrısı 20 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır.

Programın Özel Hedefleri:

 • Siyasi reformların geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine katkı sağlamak ve Türk toplumunda reformların benimsenmesinin sağlanması için STK’ların kurumsal kapasitesinin iyileştirilmesi
 • Siyasi kriterler alanında çalışan Türkiye ve AB STK’ları arasında ileri diyaloğun teşviki, daha iyi bilgi ve uzmanlık değişimi ve siyasi kriterlerle ilgili konularda Türkiye ve AB Üye Ülkeleri’ndeki yanlış anlamalar ve kaygıların azaltılması için sürdürülebilir ağların kurulması
 •  
 • Programın Bütçesi ve Sağlanacak Hibe Tutarı:

 

Toplam bütçesi 6 Milyon Avro olan Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında belirtilen öncelikli alanlarına yönelik diyalog projelerine azami 150.000 Avro tutarında hibe desteği sağlanacaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri:

AB üye ülkeleri veya Türkiye’de faaliyet gösteren; demokrasi, yargı, temel haklar ve özgürlükler, sosyal diyalog ve dayanışma, kültür, göç ve sığınma konularında çalışan dernek ve vakıflar.

Uygun Eş-Başvuranlar:

 • Üniversiteler (yalnızca araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşları),
 • Meslek örgütleri (barolar, işveren ve işçi sendikaları dahil),
 • Belediyeler ve Belediye Birlikleri,
 • İl Özel İdareleri.
 •  
 • Programın Öncelik Alanları
 •  
 • İnsan hakları
 • Ayrımcılıkla mücadele
 • Demokrasi ve hukukun üstünlüğü

Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2013

Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı:

Ortak bulma sürecini kolaylaştırmak amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından "Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı" geliştirilmiştir. Bu araç ile sivil toplum ve medya kuruluşlarının proje teklifleri için uygun ortak bulmaları veya sisteme girilen proje teklifi fikirlerini değerlendirerek projelere dahil olmaları amaçlanmaktadır.

Hibe programları ile ilgili detaylı bilgi, hibe başvuru rehberleri ve “Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı”nawww.csdproject.net internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

İlgili Dokümanlar:

 

Türkçe Başvuru Rehberi için tıklayınız.

SODES PROJELER - SODES AÇILIR MENÜ