DİKA

 

2013 YILI İÇİN MALİ DESTEK PROGRAMLARINA ÇIKILDI (DİKA)

Dicle Kalkınma Ajansının 2013 Yılı Mali Destek Programları Mardin Basın Toplantısı Programların başladığı 31 Aralık 2012 tarihinde Mardin Yatırım Destek Ofisinde gerçekleştirildi.

Üç Programdan oluşan 2013 Mali Destek Programlarının tanıtımını yapmak amacıyla basına yönelik olarak düzenlenen tanıtım toplantılarının ilki Mardin’de gerçekleştirildi.

DİKA tarafından yapılan açıklaya göre; ajans tarafından, 31.12.2012 tarihinde ilan edilen 2013 Mali Destek Programları Proje Teklif Çağrıları başvuruları 14 Ocak 2013 tarihinde alınmaya başlayacak. Başvurular 18.03.2013 Saat 20:00’de sona erecek. Ajans tarafından 2011 - 2013 TRC3 Bölge Planı’nda belirlenen öncelikler doğrultusunda, 2013 yılında uygulanacak Mali Destek Programları çerçevesinde başarılı projelere toplam 25.337.000 TL finansman desteği sağlanacak.

Üç farklı Programdan oluşan Mali Desteklerin başlıkları ise şunlar:

1-Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

2-Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

3-Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı Mali Destek Programı

Birinci Program olan “Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” KOBİ’ler, Kooperatifler ve Tarımsal Üretici Birliklerine yönelik olup tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15.337.000-TL’dir. Programın öncelikleri istihdam ve işgücü niteliği, ürün ve hizmet kalitesi, markalaşma - pazarlama – tanıtım, kapasite ve kullanım oranı artışı, güncel teknoloji kullanımı, ihracat, ulusal ve uluslar arası standartlarda üretimdir. Asgari destek tutarı 40.000 TL Azami destek tutarı 500.000 TL olacaktır.

İkinci Program olan Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programına uygun başvuru sahipleri il özel idareleri, belediyeler, köylere hizmet götürme birlikleri, üniversiteler, organize sanayi bölge müdürlükleri ve kooperatiflerdir. Programın öncelikleri Mevcut doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, korunması ve turizm çeşitliliğinin artırılmasına olanak sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesidir. Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam tutar 7.000.000-TL’dir. Asgari tutar 50.000 TL azami tutar 750.000 TL olacak.

Üçüncü Program olan Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı Mali Destek Programı sadece Siirt ve Şırnak illerine yönelik olarak açıldı. Uygun başvuru sahipleri Şırnak ve Siirt illerinde bulunan il özel idareleri, köylere hizmet götürme birlikleri, sulama kooperatifleri ve birlikleridir. Desteklenecek proje konuları, kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürülmesi ve yeni yapılacak basınçlı sulama tesisi yatırımlarına yönelik proje başvurularını kapsar. Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.000.000 TL olup asgari tutar 100.000 TL azami tutar 600.000 TL’dir.

Ajansın faaliyet gösterdiği diğer üç ilde yapılacak olan basın toplantıları 02.01.2013 Çarşamba günü Saat 10:30’da Batman’da, aynı gün saat 14:00’te Siirt’te, 03.01.2013 Perşembe günü Saat 13:30’da Şırnak’ta gerçekleştirilecek.

SODES PROJELER - SODES AÇILIR MENÜ