Japonya Büyük Elçiliği Yerel Projelere Hibe Programı

Yerel Projelere Hibe Programı

(GGP)

PROGRAM HAKKINDA 
“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında 130'dan fazla ülkede yaklaşık 20.000 yerel proje gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye'de uygulanması ile ilgili anlaşma Japonya ve Türkiye Devletleri arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye'de uygulanmaktadır. Yerel Projelere Hibe Programının mali destekleri, aşağıdaki kriterlere göre projelerin incelenip değerlendirilmesinden sonra sağlanır.

 

 

PROGRAM KRİTERLERİ VE BAŞVURU

2013 yılında değerlendirmesi yapılarak 2014 yılında uygulanacak projelerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. Proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.

Not: 2013 yılında uygulanacak projelerin seçimleri 2012 yılı içinde tamamlanmıştır.

 

 

Proje Dönemi: 
Başvurusu yapılacak projelerin en geç Nisan 2014-Mart 2015 dönemine ait olması gerekmektedir. (Projenin başlangıç tarihi en erken Nisan 2014olmalıdır ve projenin en geç 1 yıl içinde tamamlanması gerekmektedir)

Projeler Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenecek olan süre boyunca devam etmelidir. Projeler bu süre boyunca Büyükelçilikçe denetlenir.

 

 

Proje Gerçekleştirilecek Bölgeler:

Türkiye'nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecek olup, ülkenin her yerinde proje uygulanabilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilecektir.

 

 

Kimler Başvurabilir: 
Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler.

 

 

İlköğretim okulları başvuru sahibi olamazlar ancak projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) sivil toplum kuruluşları veya belediyeler ilköğretim okulları adına başvuruda bulunabilirler. Bu durumda Belediye veya sivil toplum kuruluşu başvuru sahibi olarak, ilköğretim okulu ise proje ortağı olarak projede yer alabilir.

 

Projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) proje ortağı veya ortakları ile işbirliği yapmaları halinde muhtarlıklar da başvuru sahibi olarak başvuruda bulunabilirler.

 

Başvuru sahiplerinin mutlaka proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçelerinin olması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip olmayan (proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olmayan) kurum/kuruluşlar adına proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olan başka kurumlar başvuruda bulunabilir.

Başvuru sahipleri, Türkiye'de yerel seviyedeki kalkınma projeleri uygulayabilecek ve sürdürebilecek kapasiteye sahip, kâr amacı taşımayan kuruluşlar olmalıdır.

 

Proje kapsamında hibe yardımı ile edinilen bina, malzeme vb.nin sorumluluğunun proje sahibi kuruluşa ait olması, yalnızca proje sahibi kuruluş tarafından kullanılması zorunluluğu vardır; bunlar üçüncü bir şahıs ya da kuruma devredilemez, kullandırılamaz.

 

 

Kimler Başvuramaz: 
Devlet kurumları, şirketler, üniversiteler, il özel idareleri, liseler, anasınıfı/anaokullarının (ilköğretim okulu bünyesinde veya bağımsız) başvuruları ile bireysel başvurular kabul edilmemektedir. Ancak, bu kurum/kuruluşlar proje ortağı olarak projeye destek verebilirler.

 

 

İlköğretim okulları başvuru sahibi olamazlar ancak projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) sivil toplum kuruluşları veya belediyeler ilköğretim okulları adına başvuruda bulunabilirler. Bu durumda Belediye veya sivil toplum kuruluşu başvuru sahibi olarak, ilköğretim okulu ise proje ortağı olarak projede yer alabilir.

 

Proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçeleri olmayan kurum/kuruluşlar başvuru sahibi olamazlar.

 

 

Projeden Faydalanacak Kesim: 
Projeler toplumun dezavantajlı kesimlerini hedeflemeli ve yerel seviyede etkiye sahip olmalıdır. Ayrıca, başvuru sahiplerinin projeden faydalanacak tek kesim olmaması gerekliliği de dikkate alınmalıdır.

 

 

Hibe Miktarı: 
Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yeni'dir. (10 milyon Japon Yeni yaklaşık olarak 100.000 USD'dir.) Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV) Büyükelçilik tarafından karşılanmamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya başvuru sahibi tarafından belirlenecek proje ortakları tarafından ödenmelidir. Bu nedenle proje bütçeleri en fazla 100.000USD (KDV hariç) olarak hazırlanmalıdır.

 

 

Kabul Edilen Proje Konuları: 
Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır. Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir.

 
 • Temel Sağlık: Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması

 • Engelliler: Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler

 • Kalkınmada Kadın: Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

 • Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları veya kimsesizler için tesisler

 • Kapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programları

 

 

Kabul Edilmeyen Proje Konuları:

 
 • Kültür, sanat, spor, turizm

 • Tarım, hayvancılık

 • Çevre düzenlemesi, bahçe çalışmaları

 • Üniversite eğitimi projeleri

 • Dini merkezlerin yapımı onarımı ve dini aktiviteler

 • Araştırmalar

 • Yasal danışmanlık

 • Yerel düzeyde direkt etkisi olmayan konular

 • Başka bir programın kısa vadedeki planlama veya uygulaması kapsamına giren projeler

 • Kar amacı taşıyan projeler

 • Anasınıfı, anaokulu projeleri

 • Temiz su temini

 

Proje Kapsamında Desteklenen Bütçe Kalemleri:

 

Bina yapımı, Bina onarımı, ekipman ve/veya malzeme temini

 

 

Program Kapsamında Desteklenmeyen Bütçe Kalemleri: 
Önerilen proje belirtilen kriterlere uygun olsa dahi, program kapsamında aşağıdaki harcama kalemleri proje bütçesinden karşılanmamaktadır. Proje kapsamında aşağıdaki konularda harcama yapılması gerekiyorsa bu harcamalar başvuru sahibi kurum veya proje ortakları tarafından karşılanmalıdır.

 
 • Burslar

 • Seyahat ve konferans harcamaları

 • İşletme giderleri (kira, telefon, elektrik, su, ısınma v.b)

 • Projede görev alacak personelin maaş ve tazminatları

 • Ulaşım ve konaklama giderleri

 

Başvuru Sayısı:
Proje başvuru sayısında sınırlama yoktur. Başvuru sahipleri aynı veya farklı konularda birden fazla proje başvurusu yapabilirler. 

 

Başvuru Tarihi: 
Başvuru için gerekli belgelerin en geç 30 Mart 2013 saat 17:30'a kadar Büyükelçiliğimize ulaşacak şekilde posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

Başvuru Adresi:
Japonya Büyükelçiliği 
Ekonomi Bölümü, Yerel Projelere Hibe Programı 
Reşit Galip Caddesi, No:81 06692 Gaziosmanpaşa, Çankaya - Ankara

Tel:0.312.446 05 00 (Dâhili:14)

 

 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. Başvuru Formu (Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız) 

 2. Başvuru sahibi kuruluşa ait görsel materyaller (broşür, kitapçık, tanıtım CD'si vb.)

 3. Proje yetkilisi adına başvuru sahibi kuruluş tarafından düzenlenmiş yetki belgesi (Örnek yetki belgesi için lütfen tıklayınız) 

 4. Projenin gerçekleştirileceği yerin detaylı fotoğrafları ve mümkünse video kaydı (lütfen CD’ye kaydederek gönderiniz)

 5. Projenin gerçekleştirileceği bina veya arsanın tapu fotokopisi veya en az 10 yıl süreli tahsis, taahhüt belgesi (başvuru yapılabilmesi için projenin gerçekleştirileceği bina veya arsanın proje için kullanımı ile ilgili hiçbir sorun bulunmamalıdır. Kamulaştırma, tahsis veya devir gibi işlemlerin başvurudan önce mutlaka tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.)

  *Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı ile uygulanan proje kapsamında inşa edilen veya onarılan binaların ise 40 yıl süreyle ilgili projeye tahsis edilmesi zorunludur.

 

 

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

 
 • Başvuru formu ve diğer belgeler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

 • Başvuru formu web sitemizdeki mevcut format (Excel) üzerinden bilgisayarda doldurulmalıdır.

 • Cevap bölümleri gerektiğinde uzatılabilir veya kısaltılabilir. Ancak, formdaki sorular üzerinde değişiklik yapılmamalıdır.

 • Başvuru formundaki soruların cevaplandırılmasında harf/karakter sayısı sınırlaması yoktur. Ancak başvuru formunun tamamı en fazla 10 sayfa (A4 sayfası)olmalıdır.

 • Başvuru formu A4 boyutundaki kâğıda basılı olarak gönderilmelidir.

 • Başvuru için gerekli belgeler tek kopya halinde gönderilmelidir.

 • Başvuru formu doldurulurken kullanılacak yazı karakterlerinde herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, kullanılacak yazı karakterlerinin boyutu en az 10 en fazla 12 olmalıdır.

 • Başvuru formunda projenin amacı, konusu ve beklenen etkisi özet olarak açıklanmalıdır.

 • Proje yetkilisine ve başvuru sahibi kuruma ait e-mail adresleri ile telefon numaraları başvuru formuna mutlaka yazılmalıdır.

 • Başvuru formu ve diğer belgeler başvuru sahibi kurumun en üst düzey yetkilisi ve proje yetkilisi tarafından imzalanmalı ve belgelere başvuru sahibi kurumun kaşesi basılmalıdır.

 • Proje başvurusu için sadece yukarıda yazılı belgelerin gönderilmesi gerekmektedir. Lütfen bu belgeler dışında başka belge göndermeyiniz.

Not: Ön Değerlendirme aşamasını geçen projelerden detaylı değerlendirme aşamasında ayrıntılı bilgi ve belgeler talep edilecektir. Ön Değerlendirmeyi geçmeleri halinde detaylı değerlendirme için gerekli belgeleri temin edemeyecek kurumların başvuruda bulunmaması önemle rica olunur. Detaylı değerlendirme için gerekli belgelerin listesini aşağıdaki “detaylı değerlendirme” bölümünde bulabilirsiniz.

 

 

 

DEĞERLENDİRME VE ONAY

 

1- Ön Değerlendirme 
Başvuru için gönderilen belgeler Büyükelçilik tarafından incelenerek projenin uygunluğu konusunda karar verilir. Uygun bulunan projeler sürecin ikinci aşaması olan “Detaylı Değerlendirme” aşamasına geçer. Proje programa tamamen uygun olsa dahi, programın söz konusu mali yıla ait önceliklerinden dolayı bu aşamayı geçemeyebilir.

Sonuç Bildirimi: Ön değerlendirmeyi geçerek detaylı değerlendirmeye hak kazanan projeler 2013 yılı Nisan veya Mayıs aylarında web sitemizden duyurulacaktır.

 

 

2- Detaylı Değerlendirme 
Ön değerlendirme aşamasında uygun bulunan projeler detaylı değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanır. Bu aşamanın amacı, proje ve başvuru sahibi hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapmaktır. Bu çalışma sosyal, teknik, ekonomik, kurumsal, çevresel ve gerekli diğer değerlendirme unsurlarını kapsar. 
Büyükelçilik, başvuru sahibi kurum ve proje yetkilisinden çalışmalarını tamamlayabilmeleri için detaylı bilgi ve belgeler isteyecektir. Destekleyici belgeler aşağıdaki gibi olmakla beraber Büyükelçilik gerektiğinde aşağıdakilerden farklı belgeler de talep edebilir. 

 
 1. Başvuru sahibine ait resmi belgeler (bağlı olduğu oda, birlik v.b resmi kurum/kuruluşlardan alınmış resmi kayıt belgesi)

 2. Başvuru sahibinin 2011 ve 2012 yılına ait bilançosu ve gelir gider tablosu

 3. Proje yetkilisine ait özgeçmiş

 4. Başvuru sahibinin önceki referans ve proje deneyimleri

 5. Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli izinler (İlgili resmi kurum/kuruluşlardan)

 6. Projenin bitmiş halini gösteren detaylı çizim

 7. Detaylı proje bütçesi (Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV) Büyükelçilik tarafından karşılanmamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya proje ortağı tarafından ödenecektir. Bu nedenle proje bütçesi KDV hariç olmalı ve USD olarak hazırlanmalıdır)

 8. Bütçedeki her kalemin satın alım gerekçesini gösteren belge

 9. Teknik şartname (Proje kapsamında satın alınacak her bir malzemenin fotoğrafları ile birlikte adını ve ne işe yaradığını açıklayan belge)

 10. Satın alınacak tüm ekipmanlar veya malzemeler için fiyat teklifleri (3 farklı tedarikçiden alınmış olmalıdır. Ancak bölgede sınırlı sayıda tedarikçi olması halinde sadece mevcut tedarikçilerden teklif alınabilir. Tekliflerin 2014 yılı Nisan ayına kadar geçerli olması gerekmektedir)

 11. Proje ortaklarının (varsa) katkı konuları ve katkı paylarını gösteren detaylı döküm

 12. Projeden faydalanacak hedef topluluk ile ilgili istatistiksel bilgiler

 13. Projenin hedeflenen etkilerini sayısal verilerle gösteren değerlendirme raporu (mevcut durum ile projenin gerçekleşmesinden sonra beklen durum arasında karşılaştırmalı olarak)

 14. Projenin uygulama aşamalarını tarihleri ile belirten eylem planı (Projenin hangi tarihte hangi aşamasının gerçekleşeceği belirtilmelidir. Eylem planı en erken Nisan 2014’te başlamalı ve en geç Mart 2015’te sona ermelidir)

 15. Sürdürülebilirlik Taahhüt Belgesi (Projenin işletim, personel ve bakım giderlerinin nasıl karşılanacağını gösteren belgedir. Giderleri karşılama konusunda bir başka ortak, kuruluş veya resmi kurumdan destek alınacaksa söz konusu ortağın ödeme taahhüdünü gösteren belge sunulmalı ve projenin sürekliliğinin nasıl sağlanacağı detaylı olarak belirtilmelidir)

Önemli Not: 
Büyükelçilik ülkenin kalkınma gereksinimlerine göre öncelikli proje konularını ve bölgelerini belirleyebilir. 

 

İletişim: 
Web sitemizde program ile ilgili tüm bilgiler mevcuttur. Büyükelçilik ile irtibat kurmadan önce yukarıdaki tüm bilgilerin dikkatlice okunması önemle rica olunur. 
Web sitemizde yazılı tüm bilgiler günceldir. Sitede yazılı bilgileri teyit etmek için lütfen aramayınız veya e-mail göndermeyiniz. 
Başvuru ve program ile ilgili olarak randevu verilememektedir. Lütfen randevu talebinde bulunmayınız. 
E-mail: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Tel: 0.312.446 05 00 / dâhili 14'ü tuşlayınız. (Mesai saatleri: 09:00-13:00, 14:30-17:30)

 

 

2011 Yılı Başvuruları Arasından Ön Değerlendirmeyi Geçen Projeler

 

Proje Adı / Başvuru Sahibi / Proje Uygulama Yeri

 

1-Giresun Belediyesi Gezici Sağlık Merkezi Yapımı / Giresun Belediyesi / Giresun

 

2-İçme Suyu Depolarının Yenilenmesi ve Bakımı / Dereli Belediyesi / Giresun/Dereli

 

3-Acil Afet Müdahale Mangası / Bayburt Belediyesi / Bayburt

 

4-Sağlık Ağızda Başlar / Malatya Belediyesi / Malatya

 

5-Sağlıklı Yaşamak Herkesin Hakkı / Günedoğru İlköğretim Okulu / Malatya-Doğanşehir

 

6-Balaban'da Kadın Beceri Gelişim Merkezi / Balaban Belediyesi / Malatya-Balaban

 

7-Çadırkaya Beldesi Kadın Eğitim ve Sosyal Hizmet Binası Tadilat ve Geliştirme Projesi / Çadırkaya Belediyesi / Erzincan-Çadırkaya

 

8-Tepebağ İlköğretim Kendini Buluyor / Tepebağ İlköğretim Okulu / Mardin-Derik

 

9-Arıklı İlköğretim Okulu Yenileme Projesi / Arıklı İlköğretim Okulu / Mardin-Kızıltepe

 

10-Yeşilli Anne Çocuk Eğitim ve Gençlik Merkezi / Yeşilli Belediyesi / Mardin-Yeşilli

 

11-Yenilenen Okulum / Atatürk İlköğretim Okulu / Diyarbakır

 

12-Adım Adım Dünyaya ve Hanımeli / Şehit Nesrin Ünügür İlköğretim Okulu / Diyarbakır

 

13-Bir Yudum Temiz Su / Sincik Belediyesi / Adıyaman

 

14-Su Hayattır / Hasan Ünlükahraman İlköğretim Okulu / Kilis

 

 

 

 

Yerel Projelere Hibe Programı Kapsamında Türkiye'de Desteklenen Projeler

Projenin Başvuru Tarihi(projenin uygulama yılı başvuru tarihinden 1 yıl sonrasıdır)

Proje Adı

Proje Sahibi Kuruluş

Projenin Uygulandığı İl

Hibe Miktarı(USD)

2011 Gezici Sağlık Merkezi Yapımı Giresun Belediyesi Giresun $107.113
2011 Balaban'da Kadın Beceri Gelişim Merkezi Balaban Belediyesi Malatya $98.840
2011 Tepebağ İlköğretim Okulu Kendini Buluyor Derik Kaymakamlığı Mardin $67.140

2010

Hilvan Çok Amaçlı Toplum Merkezi

Hilvan Belediyesi

Şanlıurfa

$106.203

2010

Gaziantep İstihdam Destek ve Bireysel Eğitim Merkezi

Gaziantep Sanayi Odası

Gaziantep

$36.880

2010

Bitlis-Kavar Havzası Yaşam Şartlarını Geliştirme Merkezi

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı

Bitlis

$61.097

2009

Mobil Meme Kanseri Tarama Aracı

Genç Birikim Derneği

Muş

$97.000

2009

1 Nisan İlköğretim Okulu Yenileme Projesi

Gürpınar Belediyesi

Van

$93.889

2009

Kadınların Yaşam Şartlarını Geliştirme Merkezi

Doğubayazıt Belediyesi

Ağrı

$96.579

2008

Akut Gaziantep Şubesinin Ekipmanlarının Karşılanması

Akut Arama Kurtarma Derneği

Gaziantep

$67.126

2007

Adıyaman Çok Amaçlı Toplum Merkezinin Geliştirilmesi

Adıyaman Belediyesi

Adıyaman

$53.287

2006

Silvan Kadın Dayanışma, Rehberlik ve Eğitim Merkezi

Silvan Belediyesi

Diyarbakır

$52.950

2006

Eğitim Destek Evi

Bağlar Belediyesi

Diyarbakır

$58.014

2005

Altındağ Cumhuriyet Eğitim Evi

Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV)

Ankara

$75.999

2005

Yaşam Evi Projesi

Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Vakfı (ZYCKV)

Ankara

$79.408

2004

İstanbul Fener Balat Anne ve Çocuk Sağlık ve Eğitim Merkezi Projesi

Türkiye Aile Planlama Derneği

İstanbul

$74.528

2003

Lösemili Çocuklar için Parenteral Beslenme Ünitesi ve Eğitim Destek Birimi Projesi

Ankara Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı

Ankara

$24.336

2003

Ankara'daki İki Liseye Görme Engelliler için Kaynak Odası Sağlanması (Cumhuriyet & Halide Edip)

Gaziosmanpaşa Rotary Derneği

Ankara

$68.580

2003

Van GEA Arama ve Kurtarma Takımı için Donanım Temini ve Eraykud Erzincan Arama ve Kurtarma Takımı ile Ortak Eğitim Düzenleme Projesi

Yeni Yüksek Tepe Kültür Derneği GEA Arama ve Kurtarma Takımı Van Şubesi

Van

$47.269

2003

Arama ve Kurtarma Ekibi Geliştirme Projesi

Erzincan Afet Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği (ERAYKUD)

Erzincan

$50.658

2002

Yaşlılar İçin Özel Bakım Ünitesi

Kadıköy Sağlık ve Eğitim Vakfı (KASEV)

İstanbul

$80.490

2002

Sakarya Çağdaş Yaşam Rehabilitasyon ve Rehberlik Merkezi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) / Sakarya Şubesi

Adapazarı

$92.988

2001

Güçvak Sağlık Merkezi

Güçvak

Ankara

$93.351

 


Japonya Büyükelçiliği

Reşit Galip Caddesi, No:81, G.O.P, 06692 Çankaya, Ankara - Türkiye

Tel: +90-(0)-312-446 05 00 - Faks: +90-(0)-312-437 18 12

 

SODES PROJELER - SODES AÇILIR MENÜ